คาเฟ่

ตามรอยพี่จอง คัลแลน ประทับตราพาสปอร์ตอุทยานฯครบ เข้าฟรี 1 ปี พักฟรี 2 ครั้ง

ประทับตราพาสปอร์ตอุทยานฯครบ เข้าฟรี 1 ปี พักฟรี 2 ครั้ง
ตารางเนื้อหา

ไปเที่ยวตามรอยพี่จอง คัลแลน กันค่า เพราะล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดแคมเปญใหญ่ ประทับตราหนังสือพาสปอร์ตอุทยานฯครบทุกแห่ง สามารถเข้าฟรี 1 ปี พักฟรี 2 ครั้ง โดยมีรูปแบบการสะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติ ในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติ 156 แห่งทั่วประเทศ

สิทธิและเงื่อนไขการใช้งานหลังเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติครบทุกแห่ง

สิทธิและเงื่อนไขการใช้งาน
สิทธิและเงื่อนไขการใช้งาน

โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดแคมเปญ กำหนดรางวัลแก่ผู้ที่สะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติ ในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ครบทุกแห่ง คือ

  1. ตราประทับพิเศษเพื่อเป็นตราที่ระลึกสุดท้ายในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ “สุดยอด นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ” และของที่ระลึก พร้อมทั้งลายเซ็นของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  2. บัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ มีเงื่อนไข เช่น
  3. ยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลและการนำยานพาหนะ ในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน สำหรับผู้มีชื่อบนบัตร และยานพาหนะ 1 คัน โดยใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร
  4. ยกเว้นค่าตอบแทนที่พักอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน จำนวน 1 หลัง หลังละไม่เกิน 4 คน ใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 คืน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร
  5. โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด สามารถขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักอุทยานแห่งชาติ โทรสายด่วน 1362

สำหรับพาสปอร์ตท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือ หนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เป็นหนังสือเล่มขนาด 3 x 5 นิ้ว สีเขียว ที่จะมีการให้ความรู้ กฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอยู่ภายในเล่ม พร้อมการสะสมตราประทับจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง ทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารดี ๆ และสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ทาง painaikandee

Tachin Meedech