คาเฟ่

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ห้ามนำรถส่วนตัวขึ้นช่วงวันหยุดยาว 2566-2567

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ห้ามนำรถส่วนตัวขึ้นช่วงวันหยุดยาว 2566-2567

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ได้ประกาศขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวงดนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นอุทยานในช่วงวันหยุดสำคัญซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากเส้นทางลาดชัน และไม่มีลานจอดเพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ โดยมีช่วงที่ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวมิให้นำรถส่วนตัวขึ้นบนอุทยานฯ  ตามประกาศดังนี้ ประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ของดนำรถส่วนตัวขึ้นอุทยานช่วงหยุดยาว ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3      ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถรับส่งบริการนักท่องเที่ยวที่กลุ่มรถบริการนักท่องเที่ยวจัดไว้ได้ตามบริเวณจุดจอดรถ ดังนี้      โดยชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารชุมชนจะคิดค่าบริการขึ้นอุทยานฯ เที่ยวละ 40 บาท และลงอุทยานฯ เที่ยวละ 40 บาท ข้อมูลจาก : FB อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า-Phu Chi Fa National Park ติดตามข่าวสารดี ๆ และสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ทาง painaikandee