คาเฟ่

พาเที่ยว งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2567 วันมาฆบูชา งานบุญใหญ่ของคนเมืองคอน

พาเที่ยว งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2567 วันมาฆบูชา

นครศรีธรรมราช จะมีประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญคือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของจังหวัดเลยค่ะ ที่เราจะได้เห็นภาพของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศพร้อมเพรียงกันมาร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2567 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนภายในงานจะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมบ้างนั้น ตามไปดูรายละเอียดกันเลยค่า งานประเพณีมาฆบูชา งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2567 สำหรับงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ วันมาฆบูชา จะตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ และเป็นการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมาช้านาน สำหรับกิจกรรมภายในงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ จะประกอบด้วย กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ, พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา, พิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏพระราชทาน, กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2567, กิจกรรมสวดด้าน, กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา, กิจกรรมกวนข้าวยาคู และพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา เป็นต้น กำหนดการและกิจกรรมในการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ วันมาฆบูชา ปี […]