คาเฟ่

ตามรอยพี่จอง คัลแลน ประทับตราพาสปอร์ตอุทยานฯครบ เข้าฟรี 1 ปี พักฟรี 2 ครั้ง

ประทับตราพาสปอร์ตอุทยานฯครบ เข้าฟรี 1 ปี พักฟรี 2 ครั้ง

ไปเที่ยวตามรอยพี่จอง คัลแลน กันค่า เพราะล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดแคมเปญใหญ่ ประทับตราหนังสือพาสปอร์ตอุทยานฯครบทุกแห่ง สามารถเข้าฟรี 1 ปี พักฟรี 2 ครั้ง โดยมีรูปแบบการสะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติ ในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติ 156 แห่งทั่วประเทศ สิทธิและเงื่อนไขการใช้งานหลังเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติครบทุกแห่ง โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดแคมเปญ กำหนดรางวัลแก่ผู้ที่สะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติ ในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ครบทุกแห่ง คือ สำหรับพาสปอร์ตท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือ หนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เป็นหนังสือเล่มขนาด 3 x 5 นิ้ว สีเขียว ที่จะมีการให้ความรู้ กฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอยู่ภายในเล่ม พร้อมการสะสมตราประทับจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง ทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารดี ๆ […]