คาเฟ่

รวมพิกัด Pride Clinic คลินิกสุขภาพ LGBTQIA+ ทั่ว กทม.

รวมพิกัด Pride Clinic บริการด้านสุขภาพกลุ่ม LGBTQIA+

กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเพศ เพราะความหลากหลายคือความสวยงาม ซึ่งการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมคือสิทธิของทุกคนควรจะได้รับ วันนี้เลยเราเลยได้รวบรวมพิกัด Pride Clinic ทั้ง 31 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เป็นคลินิกสุขภาพ LGBTQIA+ โดยเฉพาะ ดังนั้นไปดันว่าอยู่ตรงไหน ให้บริการอะไรบ้าง Pride Clinic คลินิกสุขภาพสำหรับชาว LGBTQIA+ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน ทางคลินิกจึงให้บริการด้านสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ โดยเฉพาะเลยค่ะ โดยการริเริ่มครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมความหลากหลายของมนุษย์ และส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมความหลากหลายของมนุษย์ Pride Clinic มีบริการอะไรบ้าง? เปิดพิกัด Pride Clinic 31 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ทางสำนักอนามัย กทม. ได้เชิญชวนผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศ สามารถเข้ารับบริการสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 20 แห่ง ตามพิกัดดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ […]